Zadzwoń do nas:22 827 57 05
  • PL
  • EN
Czwarty wiek

Czwarty wiek

 

Socjolodzy i specjaliści od polityki senioralnej czwartym wiekiem określają etap starości, w którym senior wymaga pomocy, bo towarzyszą mu choroby, utrata lub ograniczenie samodzielności. To pojęcie nigdy nie było precyzyjne i raczej stanowiło punkt odniesienia dla badań analizujących strukturę i zmiany zachodzące w społeczeństwie. A te zmiany i to tylko na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, są symptomatyczne. Na przestrzenni 10 lat granica wejścia w czwarty wiek przesunęła się o 5 lat z 75 roku życia na 80*.

Niewątpliwie świadczy to o poprawie kondycji zdrowotnej i sprawności osób starszych. Można też bezpiecznie założyć, że granica wejścia w czwarty wiek będzie się dalej przesuwać w kolejnych latach.
*Na podstawie danych z badań: “Polska starość” 2002 i “Polsenior” 2012