Zadzwoń do nas:22 827 57 05
  • PL
  • EN
Współczesne eurosieroty

Współczesne eurosieroty

 

Zjawisko migracji zarobkowej stało się dla wielu rodzin codziennością. Z całą pewnością ma ono kluczowy wpływ na funkcjonowanie rodziny, jednak dokonujące się zmiany w jej obrębie zależą od wielu czynników. Ważne jest to, który z członków emigruje, na jak długo, a przede wszystkim, jak daleko położony jest kraj migracyjny. Od tych wszystkich elementów zależeć będzie siła więzi rodzinnych, która bez odpowiedniego zaangażowania i komunikacji  bezwarunkowo zacznie słabnąć. Owszem, migracja ma również wiele plusów z polepszeniem sytuacji ekonomicznej na czele. Dla sceptyków jednak to za mało. Niezależnie jednak od opinii warto zaznaczyć, że w ojczyźnie zawsze zostaje współmałżonek, dzieci, a także  coraz częściej  osoby starsze, rodzice wymagający codziennego wsparcia i opieki. W prasie naukowej coraz częściej mówi się o eurosierotach mając na myśli grupę seniorów .

Seniorzy oprócz wsparcia w radzeniu sobie z dniem codziennym, potrzebują również wsparcia psychicznego. Opuszczeni przez najbliższych, bez dostępu do nowoczesnej technologii ułatwiającej komunikację, stają się bezbronni w walce z niedomaganiami, poczuciem osamotnienia, depresją i  wykluczeniem. Na ostatnie ma ogromny wpływ również niekorzystna infrastruktura, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych czy też poruszających się z pomocą sprzętu rehabilitacyjnego (podpórki, balkoniki). Brak szerokich wind, wysokie schody w starej architekturze, wąskie przejścia, balkony, progi, wąskie łazienki z wanną- to wszystko powoduje, że starsza osoba staje się niewolnikiem swojego wieku i kilku metrów, na których może  swobodnie się poruszać.

Oczywiście nowoczesna architektura w dużych miastach jest coraz bardziej otwarta na osoby senioralne. Przyjazny niskopokładowy transport pozwala na dogodniejszą komunikację i uczestnictwo w życiu społecznym i towarzyskim, wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ułatwiają korzystanie z muzeów, kin i placówek zdrowia. Szerokie widny w miejscach publicznych również wychodzą naprzeciw osobom starszym. Niemniej jednak bezpieczeństwo najstarszych członków rodziny spoczywa w dużej mierze w rękach pozostałych  jej członków. Co mają jednak zrobić samotni seniorzy z małych miejscowości?

Biorąc pod uwagę potrzeby osób starszych stworzono ideę asssited living, która z sukcesem zakorzeniła się w krajach zachodnich. Dziś taką możliwość mają również polscy seniorzy. Mogą żyć spokojnie, bez barier, lęków , w asyście profesjonalnych opiekunów, lecz w przeciwieństwie do domów opieki, żyć godnie, na własnych warunkach. Z całą pewnością tego typu osiedla i mieszkania senioralne to przyszłość rynku nieruchomości.