Zadzwoń do nas:22 827 57 05
  • PL
  • EN
Atomowi seniorzy

Atomowi seniorzy

 

Pokolenie, które wchodzi obecnie w wiek emerytalny, to pokolenie baby boomers. Pokolenie, które nigdy nie miało ochoty i nadal nie zamierza „wchodzić” w tradycyjnie rozpisane role. Te zmiany socjolodzy obserwują na całym świecie, a i w Polsce ten trend jest wyraźnie widoczny. Pokolenie osób wchodzących właśnie u nas w wiek senioralny zdążyło skorzystać ze zmian ustrojowych po 1989: obfitość dóbr materialnych, nieograniczony dostęp do informacji, otwarte granice. To wszystko stało się impulsem, żeby myśleć i dążyć do samorealizacji. Nie czują się za starzy, żeby podjąć naukę, wybrać się w podróż marzeń czy zaznajomić z najnowszymi technologiami.


Często zresztą ze względu na intensywne życie zawodowe i rodzinne nie mieli czasu na pełne oddanie się swoim pasjom. Dlatego też coraz częściej emerytura dla wielu staje się momentem na realizację siebie.


Współcześni seniorzy dalej chętnie wesprą swoje dorosłe dzieci np. w opiece nad wnukami, ale pomoc rodzinie w żaden sposób nie wyczerpuje ich ambicji i planów, na realizację których przez lata zgromadzili iście atomowe pokłady energii.

Najlepsze miejsce do zamieszkania na emeryturze? Osiedle senioralne Senior Apartments – dowiedz się więcej!

Babcia i dziadek odkrywają nowe technologie

Babcia i dziadek odkrywają nowe technologie

 

Czy wszyscy seniorzy boją się komputera, nie potrafią korzystać z internetu i grozi im e-wykluczenie? Taka perspektywa dotyczy pewno niemałej grupy seniorów, ale jednocześnie rośnie grupa osób w wieku 60+, która zdaje sobie sprawę, że nowe technologie służą wygodzie człowieka, zwiększają bezpieczeństwo i ułatwiają kontakt zarówno z rówieśnikami, jak i najbliższymi, nawet wtedy, kiedy przebywają oni daleko.


Struktura wiekowa użytkowników internetu na całym świecie, także w Polsce, podlega zmianom: maleje odsetek użytkowników w wieku 15-34 lat, a wyraźnie rośnie grupa internautów w wieku 60+. W Polsce w skali roku są to przyrosty rzędu 5 punktów procentowych*. Co naturalne, rośnie też liczba seniorów, mogąca pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem. Seniorzy mają swój własny styl użytkowania internetu.


Przede wszystkim łączą się z siecią w wyraźnie określonym celu: żeby przejrzeć internetowe wydanie gazety czy magazynu, sprawdzić instrukcję użycia nowo nabytego sprzętu na You Tube lub żeby porozmawiać na Skypie z najbliższymi. Coraz większym zainteresowaniem wśród seniorów cieszy się też Facebook. Bo życie towarzyskie i kontakt z rówieśnikami ma dla nich duże znaczenie.


*Raport „Internet 2015/2016”, IAB Polska

Seniorzy rządzą!

Seniorzy rządzą!

 

Tam, gdzie jedni upatrują źródła problemów, inni dostrzegają szansę na rozwój. Nie inaczej dzieje się przy analizie zmian demograficznych, które zachodzą we wszystkich rozwiniętych gospodarkach. Starzejące się społeczeństwo, to nie tylko koszty i brak rąk do pracy, to także rozwój całej nowej dziedziny gospodarki, nastawionej na zaspakajanie specyficznych potrzeb osób starszych.

Wraz z rosnącym udziałem seniorów w populacji, coraz częściej mówi się o potrzebie rewizji poglądów na rolę osób starszych w społeczeństwie i w gospodarce. Nie chodzi tu jedynie o potraktowanie całej tej grupy, jako nowego, chłonnego rynku zbytu, ale także o pełnym wykorzystaniu potencjału seniorów, poprzez uruchomienie działań aktywizujących i włączających.

Srebrna gospodarka rozwija się nie bez wpływu na inne grupy społeczne. Można to zaobserwować w sposobie myślenia o projektowaniu przyrządów czy rozwiązań architektonicznych. To co pierwotnie pomyślane było, jako udogodnienie dla osób starszych, nabiera wartości uniwersalnej i zaczynać służyć także młodszym osobom. Sztućce o pogrubionych trzonkach znajdują uznanie wśród trzydziestolatków, a domy pozbawione barier architektonicznych stają się w nowym budownictwie regułą. Dobrym przykładem jest pierwsze w Polsce osiedle senioralne w podwarszawskiej Wiązownie.

Tylko nie myśl o mnie „stary”!

Tylko nie myśl o mnie „stary”!

 

Wszyscy czujemy się dłużej młodzi. Określenie „pani po czterdziestce”, które do niedawna określało kobietę w mocno dojrzałym wieku, przygotowującą się do roli babci, obecnie aplikuje się lepiej do kobiet o 20 lat starszych. Naukowo to zjawisko nazywane jest reinterpretacją faz życia, którą obserwujemy w społeczeństwach krajów rozwiniętych.

Dwudziestolatkowie na dłużej zatrzymują się w fazie pomiędzy młodością a dorosłością, ale najgłębsze zmiany zachodzą w grupie osób po 60 roku życia. Z jednej strony zbliżają się one do kolejnej fazy życia, o czym świadczą zmiany na planie zawodowym (perspektywa emerytury), rodzinnym (dorosłe i samodzielne dzieci) oraz zdrowotnym (pogarszająca się sprawność), ale z drugiej strony ich styl bycia i życia, wielość planów i oczekiwań ma się nijak do tradycyjnego kanonu osoby starszej.
Seniorzy zapytani, jak kwestię ich wieku widzą „inni”, w większości przyznali, że ich otoczenie nie uważa ich za starych albo jedynie trochę.

Takiej odpowiedzi udzieliło 71,1% mężczyzn i 59,5% kobiet w wieku 65-74 lata. Co to oznacza? Dokonuje się zmiana w postrzeganiu osób starszych, ale w porównaniu do tego, jak to widzą i odczuwają oni sami, ich otoczenie trochę za nimi nie nadąża.

(Badanie, Osservatorio Senior i Laboratorio Trail dell’Universita’ Cattolica, Mediolan, 5.10.2016)

W pogoni za seniorami

W pogoni za seniorami

 

Żyjemy dłużej i właśnie ta spodziewana długość życia jest źródłem zmian w społeczeństwie, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Seniorzy, którzy weszli w tzw. „trzeci wiek”, mają przed sobą jeszcze wiele lat życia. To zasadnicza różnica, bo do niedawna wiek senioralny oznaczał życie bieżącą chwilą, bez dłuższej perspektywy i bez planów na przyszłość.

Seniorzy nowej generacji odbiegają od stereotypowego wyobrażenia osoby starszej: są aktywni, ciekawi życia, otwarci na nowości. Mają aspiracje i odwagę, żeby wprowadzać swoje zamiary w życie. Natomiast pozostała część społeczeństwa nie jest na te zmiany jeszcze w pełni przygotowana. Zauważają to m.in. organizatorzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Coraz więcej kursantów nie ma problemu z obsługą komputera i zna język angielski. Dlatego dotychczasowe programy stają się anachroniczne i wymagają dopasowania „w biegu” do nowych potrzeb seniorów.

Podobne wyzwania stoją przed innymi dostawcami dóbr i usług. Aby przygotować sensowną ofertę, trzeba przede wszystkim dobrze poznać oczekiwania seniorów. Czują się w pełni sił, ale to nie oznacza, że są nieświadomi ograniczeń, jakie stwarza ich wiek i wiedzą, że sprawności będzie ubywać. Spodziewają się jednak, że rynek zaproponuje im rozwiązania, z pomocą których te przeszkody uda się pokonać.

Przeprowadzka brzmi nieźle

Przeprowadzka brzmi nieźle

 

Nie jest tajemnicą, że większość budynków mieszkalnych w naszym kraju jest słabo przystosowana do potrzeb seniorów. Wraz z wiekiem tracimy na sprawności, a poważnym utrudnieniem mogą stać się wąskie drzwi wejściowe czy słabo oświetlona klatka schodowa. Okazuje się, że na bariery utrudniające poruszanie się, częściej zwracały uwagę osoby we wczesnym okresie starości, czyli w wieku 65-69 lat (47%) niż osoby o 10-15 lat od nich starsze, gdzie ten odsetek spadał do 20,5%.

Z tych danych można wysnuć wniosek, że młodszym seniorom o wiele bardziej zależy na zachowaniu maksymalnej samodzielności i buntują się przeciwko wszelkim niedogodnościom, które ich w tej samodzielności ograniczają.

Nierzadko okazuje się, że o ile wnętrza mieszkań udaje się względnie przystosować do potrzeb seniorów to większy problem stanowi tzw. przestrzeń wspólna (klatki schodowe, drzwi wejściowe itp.). Dlatego też coraz więcej osób, aby zachować swoją niezależność decyduje się na przeprowadzkę do mieszkań z infrastrukturą stworzoną z myślą o seniorach.

Czwarty wiek

Czwarty wiek

 

Socjolodzy i specjaliści od polityki senioralnej czwartym wiekiem określają etap starości, w którym senior wymaga pomocy, bo towarzyszą mu choroby, utrata lub ograniczenie samodzielności. To pojęcie nigdy nie było precyzyjne i raczej stanowiło punkt odniesienia dla badań analizujących strukturę i zmiany zachodzące w społeczeństwie. A te zmiany i to tylko na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, są symptomatyczne. Na przestrzenni 10 lat granica wejścia w czwarty wiek przesunęła się o 5 lat z 75 roku życia na 80*.

Niewątpliwie świadczy to o poprawie kondycji zdrowotnej i sprawności osób starszych. Można też bezpiecznie założyć, że granica wejścia w czwarty wiek będzie się dalej przesuwać w kolejnych latach.
*Na podstawie danych z badań: “Polska starość” 2002 i “Polsenior” 2012

Późny magister

Późny magister

 

Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) często przeczą stereotypowemu wizerunkowi emeryta – są aktywni i pełni planów na przyszłość. Z każdym rokiem przybywa seniorów, którym wciąż „się chce” i szukają oni sposobów na realizację własnych pomysłów. Dla osób starszych o takim profilu dedykowane są zajęcia na UTW właśnie. Ich celem jest poprawa jakości życia słuchaczy oraz wykorzystania potencjału emerytów – wiedzy i doświadczenia.

Badania przeprowadzone wśród słuchaczy UTW pokazują, że niezwykle istotna dla takich osób jest niezależność. Dla nich utrata samodzielności i poleganie na innych, nawet jeśli są to najbliżsi, stanowi poważne źródło obaw i dyskomfortu. Oznacza to także tyle, że pełne największego poświęcenia decyzje kochających dzieci, aby zabrać rodziców do siebie i wspólnie zamieszkać, niekoniecznie mogą być tym, czego nowocześni seniorzy najbardziej by sobie dla siebie życzyli.

Baby boomers i duch przedsiębiorczości

Baby boomers i duch przedsiębiorczości

 

Okazuje się, że na własny biznes nigdy nie jest za późno. Kauffman Foundation, instytucja, która przygotowuje coroczne raporty nt. aktywności biznesowej w USA, zauważyła, że najszybciej rosnącą grupą przedsiębiorców zakładających startupy są osoby pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. W 1996 r. nowi przedsiębiorcy w tym wieku stanowili niespełna 15% ogółu. Natomiast w 2016 r. już prawie ¼ nowych biznesów otwierana była przez osoby w „trzecim wieku”.

Jedna z takich nowych kobiet biznesu, Julie Ann Wood, która w wieku 60 lat otworzyła firmę organizującą letnie obozy dla dzieci, tak tłumaczy ten trend: „Jest wiele powodów, aby zaangażować się w działalność biznesową w późniejszym wieku. Masz lata doświadczeń, jesteś w bardziej stabilnej sytuacji finansowej, ale przede wszystkim jest w tobie paląca potrzeba, żeby nareszcie zrobić to, o czym marzyłeś całe życie”. Innymi słowy – nigdy nie jest za późno na oddanie się swojej pasji ponieważ może ona przynieść korzyści nie tylko Tobie.

Atomowi seniorzy
Atomowi seniorzy

Atomowi seniorzy   Pokolenie, które wchodzi obecnie w wiek emerytalny, to pokolenie baby boomers. Pokolenie, które nigdy nie miało ochoty i...

Read more
Seniorzy rządzą!
Seniorzy rządzą!

Seniorzy rządzą!   Tam, gdzie jedni upatrują źródła problemów, inni dostrzegają szansę na rozwój. Nie inaczej dzieje się przy analizie zmian...

Read more
Czwarty wiek
Czwarty wiek

Czwarty wiek   Socjolodzy i specjaliści od polityki senioralnej czwartym wiekiem określają etap starości, w którym senior wymaga pomocy, bo...

Read more
Późny magister
Późny magister

Późny magister   Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) często przeczą stereotypowemu wizerunkowi emeryta – są aktywni i pełni planów...

Read more