Call us:22 827 57 05
  • PL
  • EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Senior Apartments Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych i respektowania praw do prywatności użytkowników swoich serwisów. Korzystając z serwisów i wyrażając stosowne zgody użytkownicy akceptują opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i plików cookies.

1. Administratorem danych osobowych jest Senior Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000608603; NIP 5252652207; REGON 364004728 z opłaconym w całości kapitałem zakładowym (dalej „Senior Apartments” lub „Spółka”).

2. Senior Apartments zapewnia wszystkim użytkownikom swoich serwisów realizację uprawnień wynikających (na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o chronię danych osobowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135, dalej „Ustawa”).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach handlowych (przedstawienie oferty) oraz dostosowania przekazywanych informacji do potrzeb użytkowników serwisów.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie niektórych usług.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przekazanych danych, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Senior Apartments (biuro@seniorapartments.pl; +48228275705, adres korespondencyjny: Senior Apartments Sp. z o.o. Warszawa 00‐014, ul. S. Moniuszki 1A). Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@seniorapartments.pl lub wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanych informacjach handlowych.

6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód użytkownik powinien skontaktować się z Senior Apartments.

7. Senior Apartments stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z dn. 16 lipca 2004 r.) informuje, że w ramach Serwisów korzysta z technologii plików cookies, uzyskuje do nich dostęp i jest ich operatorem.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Senior Apartments Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.