Zadzwoń do nas:22 827 57 05
  • PL
  • EN

Potrzeby seniorów

Twórca piramidy potrzeb, A. Maslow, pośród podstawowych potrzeb człowieka wymienia: potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku i samorealizacji. Większość naukowców zajmujących się badaniami społecznymi zgadza się co do tego, że nie ma potrzeby wydzielać odrębnej klasyfikacji potrzeb dla seniorów. Warto jednak uświadomić sobie, że w powszechnej opinii osobom starszym nie wypada mówić o niektórych z nich.

Myśląc o potrzebach seniorów wiele osób na pierwszy plan wysuwa potrzebę bezpieczeństwa. Zapomina się o szeregu innych, jak również nie rozmawia się o ich dążeniach i aspiracjach.

Potrzeba bezpieczeństwa

Seniorzy szczególnie mocno odczuwają potrzebę bezpieczeństwa. Wraz z upływem czasu mają coraz większe poczucie własnych słabości i ograniczeń. Nasila się niepokój, poczucie zagrożenia i niepewności jutra. Obawy te mogą dotyczyć zarówno spraw codziennych (“Nie radzę już sobie z prowadzeniem domu”), możliwości uzyskania pomocy w stanach zagrożenia (“Kto mi pomoże, gdy upadnę, złamię nogę, albo dostanę udaru?”) czy załatwiania różnego rodzaju formalności (“Ta urzędniczka jest dla mnie taka opryskliwa. Nie rozumiem co do mnie mówi”).

Potrzeba bezpieczeństwa jest tak silna, że niezaspokojona nie pozwala nawet na myślenie o realizacji innych potrzeb, planów czy spełnianiu marzeń. Rodzi to frustrację i niepokój, a czasem także, niezrozumiałe dla otoczenia, zachowania agresywne.

Dlatego w Senior Apartments bierzemy na siebie zarówno codzienne uciążliwe obowiązki, zapewniamy system szybkiej reakcji w sytuacjach nagłych, a także asystujemy w załatwianiu wszystkich ważnych dla mieszkańca spraw, zarówno tych osobistych, jak i urzędowych.

Potrzeby emocjonalne

W opiece nad osobą starszą poza zaspokajaniem potrzeb fizycznych, takich jak dostarczenie posiłku czy zapewnienie higieny, ogromną rolę odgrywa dostrzeganie i pomoc w realizacji, często pomijanych, potrzeb emocjonalnych.

Z jednej strony opiekunowie ulegają stereotypom i nie przywiązują do tej sfery wystarczającej uwagi, z drugiej – seniorzy nie zawsze mają odwagę mówić o tej płaszczyźnie potrzeb mówiąc uspokajająco: Nie martw się. Mnie to już nic nie potrzeba.

Tymczasem osoby starsze coraz częściej przyznają, że ich własne emocje i uczucia zwykle dotąd nie były najważniejsze. Liczyła się rodzina, dzieci, obowiązki. Mieszkając z nami mogą wreszcie pomyśleć o sobie, głośno mówić o marzeniach, a co więcej – wreszcie je realizować!

  • Chcą jak najdłużej cieszyć się niezależnością i autonomią w podejmowaniu dotyczących ich decyzji

  • Chcą czuć, że są wysłuchani, rozumiani i mieć poczucie, że liczymy się z ich zdaniem

  • Chcą czuć się potrzebni i użyteczni, chcą pomagać innym w zakresie swoich możliwości

  • Chcą się rozwijać – uczyć się, nabywać nowe umiejętności, podążać za modą i korzystać z nowych technologi

  • Chcą oddawać się swoim pasjom i zainteresowaniom

Potrzeby społeczne

Budowanie i utrzymywanie relacji społecznych jest ważnym elementem życia każdego człowieka bez względu na wiek.            Starszym osobom z różnych powodów trudniej jest być blisko swojej rodziny, dotychczasowych przyjaciół i znajomych, którzy bądź to zmienili miejsce zamieszkania, bądź, niestety, odeszli. Przeszkodę w utrzymaniu intensywności istniejących i nawiązywaniu nowych więzi stanowi, narastająca z wiekiem, niechęć do wychodzenia do ludzi czy skłonność do izolacji. Konsekwencją tego jest, nie tak rzadkie pośród osób starszych, osamotnienie.

Gdy dotychczasowa sieć znajomych kurczy się, zamieszkanie w miejscu takim jak Senior Apartments daje możliwość płynnego włączenia się w życie nowej społeczności, poznania nowych ludzi, a czasem także odnowienia starych kontaktów. Doskonale rozumiemy potrzebę integracji, kontaktu z osobami w podobnym wieku oraz zwyczajnie przynależności do grupy. Pozwala to seniorom dłużej pozostać aktywnymi, ma niebagatelny wpływ na stan zdrowia, kondycję psychiczną i – co niezwykle istotne – poczucie sensu życia.

>>> Zadba o to concierge osiedla – dowiedz się więcej o jego roli

Potrzeby medyczne

Z wiekiem naturalnie rosną potrzeby w zakresie opieki medycznej. Seniorzy stają się coraz mniej wydolni, częściej ulegają urazom i zapadają na wiele chorób, częściej także odczuwają ból, różne dolegliwości i niepokoje. W wyniku starzenia się organizmu dochodzi do zmian w mózgu, które mogą modyfikować zachowanie i choć starość nie jest chorobą, to istnieje realne zagrożenie nadmierną medykalizacją tego etapu życia.

Dużym problemem w zakresie opieki medycznej nad osobami w zaawansowanym wieku jest brak skoordynowanej opieki medycznej. Seniorzy zwykle leczą się w kilku specjalistycznych poradniach, przyjmują wiele leków, przepisywanych niezależnie przez każdego lekarza, których działanie może się dublować lub wzajemnie wykluczać. W opiece medycznej nad osobami starszymi brakuje profilaktyki, edukacji zdrowotnej, akcentowania roli aktywności fizycznej i rehabilitacji.

Tymczasem wielokrotnie w naszej praktyce spotykaliśmy się z sytuacją, gdy całościowe, holistyczne  spojrzenie na mieszkańca – prawidłowo dobrane i regularnie przyjmowane leki, właściwa dieta, picie odpowiedniej ilości płynów, stała aktywność fizyczna, kontakty towarzyskie – przynoszą długofalowe, pozytywne efekty.

>>> Dowiedz się więcej o opiece medycznej Senior Apartments

Potrzeba intymności

Rzadko myślimy o tym, że seniorzy odczuwają potrzeby seksualne. Obserwacje ze szpitali czy domów opieki nie pozostawiają złudzeń – sfera intymności w  życia seniorów jest bagatelizowana i uznawana za mało istotną.

Intymność czy seksualność seniora to wciąż tematy tabu, których na wszelki wypadek nie poruszamy, nad którymi się nie zastanawiamy, o które nawet nie pytamy. Zresztą, czy można mówić o intymności w warunkach izolacji, bądź wspólnego mieszkania z rodziną? Zamieszkanie w mieszkaniu senioralnym pozwala odzyskać prywatność!

Potrzebujesz rady?

Możesz na nas liczyć!