Opieka pielęgniarska dla Seniorów jest realizowana na terenie osiedla Senior Apartments. Wszystkie wizyty pielęgniarskie są planowane z wyprzedzeniem i zlecane przez naszą spółkę. To kolejna usługa realizowana z myślą o potrzebach osób starszych. Tym razem dotyczy ona sfery medycznej. Naszym celem jest zapewnienie Seniorom godziwych warunków mieszkalnych, jak również dostępu do opieki zdrowotnej. Naszym zdaniem to bezapelacyjne minimum powinno być osiągalne dla wszystkich ludzi starszych, schorowanych oraz niepełnosprawnych zamieszkujących nasz kraj. Niestety realia nie zawsze są tak kolorowe, dlatego stworzone przez nas osiedle seniorskie to idealne miejsce do spokojnego, i co najważniejsze – zdrowego funkcjonowania osób starszych.

Opieka pielęgniarska dla Seniorów na najwyższym poziomie

Osiedle Senior Apartments to ostoja spokoju i bezpieczeństwa, stworzona z myślą o ludziach przeżywających jesień życia. Pragniemy, aby ci ludzie doświadczali jej z okazywaną im każdego dnia życzliwością. Wypoczynek i usługi pielęgniarskie dla Seniorów są możliwe dzięki opiece świadczonej przez dyplomowane pielęgniarki, które swoją pracę wykonują na podstawie Karty Czynności Pielęgniarskich skrupulatnie sporządzanej podczas pierwszej wizyty pielęgniarskiej. Ten etap współpracy jest niezbędny do właściwej, a przede wszystkim całkowicie spersonalizowanej, dalszej opieki sprawowanej nad danym pacjentem. Umożliwia przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z każdym podopiecznym Seniorem.

Zdobyte kwalifikacje oraz nieustannie pogłębiana wiedza sprawiają, że pielęgniarki opiekujące się Seniorami mają prawo do wykonywania czynności, takich jak:

  • rozkładanie leków oraz organizacja i realizacja recept;
  • monitorowanie i kontrola parametrów życiowych;
  • pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych;
  • zmiana opatrunków;
  • wymiana cewników;
  • wymiana i zakładanie wkłuć dożylnych,
  • wykonywanie iniekcji;
  • podanie płynów infuzyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego danego pacjenta.

Opieka pielęgniarska dla Seniorów – komu przysługuje?

Podobnie jak opieka nocna także pielęgniarska dla Seniorów jest usługą, z której może skorzystać absolutnie każdy mieszkaniec osiedla Senior Apartments. Używając określenia „mieszkaniec”, mamy na myśli właścicieli apartamentów, ale również osoby wynajmujące mieszkania długoterminowo. W celu uzyskania opieki pielęgniarskiej wystarczy zgłosić taką chęć i czekać na dalsze instrukcje.

Wypoczynek i opieka dla Seniorów – wsparcie dla osób starszych oraz ich rodzin

Choć opieka pielęgniarska dla Seniorów i inne tego typu usługi dotyczą w pierwszej linii samych mieszkańców naszego osiedla, to stanowią one ogromne wsparcie nie tylko dla nich samych. Bardzo doceniają je bowiem najbliższe rodziny Seniorów. Okazuje się bowiem, że każda pomoc w opiece nad ich ukochanymi bliskimi jest nieocenioną wartością pozwalającą im uporządkować codzienność. Niemal każdego dnia otrzymujemy potwierdzenie tych spostrzeżeń w formie serdecznego uśmiechu czy krótkiej rozmowy. Dzięki temu wiemy, że nieustanny rozwój osiedla Senior Apartments poparty naszymi przemyślanymi działaniami, naprawdę ma sens. Marzenie o stworzeniu miejsca bezpiecznego i w pełni przystosowanego do możliwości zdrowotnych oraz fizycznych osób starszych stało się przepiękną rzeczywistością napawającą wyłącznie dobrymi emocjami. Osiedla seniorskie niegdyś widziane tylko na Zachodzie, dziś zaczynają swój nowy rozdział w Polsce. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego faktu i nie zaprzestajemy działać. W budowie są już kolejne osiedla przeznaczone ludziom starszym. Razem tworzymy coś wielkiego, zapierającego dech w piersiach. Dla Seniorów, a także dla ich rodzin to bezpieczna przystań.